Diverse anlegg

Vi er gjerne behjelpelige med forskjellige arbeider knyttet til opparbeidelse og vedlikehold av uteområder.

  • støttemurer
  • steinsetting
  • trapper
  • klipping av hekk
  • planering og legging av ferdigplen
  • plenklipping
  • snømåking