Graving

Vi utfører det meste innen gravearbeid, og kan ta på oss både små og store oppdrag.
Vi har bred erfaring med de fleste typer gravearbeider.

  • Nye røranlegg og reparasjon/rehabiliteringsarbeid på vann og avløpsledninger.
  • Drenering for bolig, hytte og næringsbygg.
  • Utgraving av tomter, tilbygg, garasje og lignende.
  • Graving for vei – og parkeringsanlegg.
  • Planeringsarbeider.
  • Graving og montering av minirenseanlegg.
  • Riving og sanering av bygg